Fönsterbyte – information om regler och priser för att byta fönster

När man ska byta fönster så kan man gå tillväga på lite olika sätt. Det har länge varit vanligt med att man köper fönster och fönstermontage från ett och samma företag. På senare tid har det blivit vanligare med att man själv köper materialet och anlitar en lämplig hantverkare. Det finns för- och nackdelar med bägge modellerna. Det är i regel smidigare och enklare att köpa både fönster och montage av ett företag. De kan oftast komma ut och mäta fönster och du får i regel en kontaktperson som hanterar all kommunikation med dig. Vissa tycker att det är svårare att beställa fönster själv och sedan hitta en lämplig hantverkare, men det kan bli en billigare lösning eftersom e-handel har pressat priserna på fönster. Vi rekommenderar att man begär in offerter från företag som erbjuder ett monterat och klart-paket och sedan jämför med vad kostnaden skulle bli om man beställer alla fönster själv.

Vi håller för närvarande på att ta fram en tjänst där vi kan begära in offerter från företag. Genom att vi kan erbjuda volymer och fler fönsterbyten så har vi kunnat få lägre priser jämfört med vad företagen erbjuder i vanliga fall. Tjänsten är gynnsam för både företag och kunder, eftersom företagen blir erbjuden kunder utan att själv behöva lägga ned tid och pengar på att hitta dem. För närvarande är inte tjänsten helt redo, men vi samarbetar med företag som kan leverera fönster över hela Sverige och även erbjuda fönsterbyte i Mellansverige. Fördelar med att begära offert via Byggvaror.nu:
• Du binder dig inte till någonting
• Du lämnar uppgifterna en gång. Vi kontaktar sedan företagen.
• Du kan jämföra priserna hemma i lugn och ro.

Jämför fönsterpriser hos svenska återförsäljare online

Hos Byggvaror.nu kan du jämföra utbud av fönster och se aktuella priser hos flertalet svenska e-handlare. För närvarande listar vi fönster från Byggmax, Hemfint och Skånska Byggvaror, men vi jobbar med att lägga till fler återförsäljare successivt. Syftet är helt enkelt att du ska kunna se till exempel träfönster på en och samma sida och jämföra priser. Det här är en kostnadsfri tjänst för dig och skulle du vilja göra ett köp av enbart fönster så gör du det som vanligt via återförsäljarens webbutik.

Hur mycket kostar ett fönsterbyte?

Kostanden för ett fönsterbyte beror på många olika faktorer. En av de viktigaste faktorerna är förstås materialkostnaden för de fönster du vill ha. Här är det viktigt att känna till att typen av karm och antalet glas påverkar priset. Ett träfönster är i regel dyrare än ett pvc-fönster och ett 3-glasfönster är typiskt sett dyrare än ett 2-glasfönster. Kom ihåg att tänka på hur dina val av fönster även kommer att påverka dina energikostnader framöver. Genom att välja fönster som minskar din energiförbrukning så kan du spara pengar i längden, även om kostnaden kortsiktigt för ett fönsterbyte kan bli något högre.

Arbetskostnaden för montering kan också variera. Det beror lite på vad som behöver göras. Vid ett vanligt fönsterbyte utan något merarbete så kan du utgå från en timtaxa på ungefär 450-600 kr och att det tar ca 5 timmar att byta ett fönster. När det gäller arbetskostnaden är det viktigt att känna till att det finns en möjlighet att använda sig av rotavdrag, vilket kan minska kostnaden för arbetet rejält.

ROT-avdrag för fönsterbyte

ROT-avdraget är en skattereduktion som man kan söka för arbetskostnaden för vissa typer av reparationer, underhåll och ombyggnad samt för tillbyggnad. ROT-avdraget gäller alltså endast för själva arbetskostnaden och omfattar inte material- eller resekostnader. ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och får uppgå till maximalt 50 000 kr per person och år. ROT-avdraget avser som mest 30% av arbetskostnaden.

Villkor för ROT-avdraget

Några allmänna villkor gäller för ROT-avdraget. Du måste bo i bostaden och äga den för att få ROT-avdrag. Det finns även bestämmelser som innebär att man inte får anlita en närstående till sig själv. För att kunna utnyttja ROT- och RUT-avdraget så måste man även ha betalat en viss summa i skatt. Skatteverket har en e-tjänst där du kan se hur mycket avdrag du har utnyttjat under året och tidigare år. Du kan också räkna ut hur mycket ROT-avdrag du har rätt till samt kontrollera så att företaget som du anlitar har F-skatt.

Hur fungerar ROT-avdraget i praktiken?

Som kund behöver du inte tänka så mycket på själva ROT-avdraget, utan det är den som har utfört arbetet som gör ett avdrag på arbetskostnaden i fakturan. Det är förstås viktigt att man själv har koll på att man har rätt att göra ROT-avdraget och att man inte har förbrukat hela avdraget redan.

Lär dig mer om ROT-avdrag:

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/saharfungerarrotochrutavdraget.4.d5e04db14b6fef2c866097.html
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarotavdrag.4.5947400c11f47f7f9dd80004014.html

Behövs bygglov för ett fönsterbyte?

Något som vi verkligen rekommenderar är att man kontrollerar om man behöver bygglov för fönsterbytet. Om du är osäker så kan du kontakta kommunen där du bor eller har ditt fritidshus. Som huvudregel gäller att man inte behöver bygglov om man byter till fönster som ser likadana ut. Bygglov brukar krävas när man väsentligt förändrar utseendet på en byggnad enligt 9 kap. 2 § Plan- och bygglagen. Bygglov brukar inte heller behövas i områden utanför detaljplan enligt 9 kap. 4 § PBL.

Några tillfällen som kan kräva bygglov är om man till exempel byter till en annan typ av fönster, vill sätta upp nya fönster eller vill byta färg på fönster.

För mer läsning om bygglov så rekommenderar vi att du läser 9 kapitlet i PBL och även kollar upp eventuell information från din kommun.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan–och-bygglag-2010900_sfs-2010-900

Tänk på detta när du ska byta fönster:

• Begär in offerter från flera aktörer. Vi kan hjälpa till med detta utan någon kostnad för dig.
• Räkna på olika alternativ. Ibland lönar det sig att beställa fönster online och köpa fönsterbytet som en separat tjänst. Ibland lönar det sig att köpa ett komplett paket från samma leverantör som även utför själva fönsterbytet. Du kan jämföra priser på PVC-fönster och träfönster här på Byggvaror.nu.
• Fundera på om det är värt att köpa energifönster. Hur mycket blir merkostnaden vid inköp i förhållande till lägre energikostnader?