Träfönster

Träfönster är det vanligaste här i Sverige trots att det är dyrare än vad exempelvis PVC fönster är. Många lägger gärna lite extra pengar på sina träfönster då de flesta anser att just fönster i trä är det snyggaste och mest klassiska.

Eftersom många här i Sverige har trähus så faller det sig vanligtvis naturligt att välja att ha även sina fönster i trä material och detta är den främsta anledningen till att träfönster är den variant av fönster som är mest populär här i landet.

Förutom att träfönster generellt anses vara snyggast och mest passande för både träfasad och andra typer av fasader på hus så är det många som väljer träfönster ur miljösynpunkt då de skadar miljön mindre än vad PVC fönster gör.

Träfönster finns i olika typer av trä och det är upp till var och en att avgöra dels hur mycket pengar man vill och kan lägga på sina fönster och vilket man tycker blir finast och mest hållbart på sikt. Ett träfönster kan återvinnas till 100 % när det är uttjänat och detta gör att många väljer träfönster framför PVC vom globalt endast återvinns till 1 %.

Trä anses av många av de stora aktörerna på marknaden vara det bästa materialet för tillverkning av fönster trots att fler och fler börjar se fördelarna med fönster gjorda i plast. Det finns alltid både för- och nackdelar med allting och så även vad gäller träfönster.

En av de stora nackdelarna med att välja just träfönster är att de kräver underhåll, vilket man slipper om man istället väljer PVC fönster eller aluminiumfönster. Det är dock på det viset att vi i Sverige är så vana vid att sköta underhåll av fönster så det anses vara en naturlig del av underhållet av huset i allmänhet, så majoriteten ser inte detta som ett problem.